Iframes funkar inte av säkerhetsskäl. Observera att 50 tecken är ganska kort, det är inte 50 ord